Мови
Етикет
Суспільство
Магія та духовність
Навчання та освіта
Публічний договір-оферта
(актуальна від 02.02.2022)
Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті Анастасії Калініної та проекту МАК, що розташований за адресою lady-anastasiia.com.
Даний договір є публічним: згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців без надання переваги одному покупцю перед іншим.
Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та всі інші умови договору.
Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити замовлення» на сторінці оформлення замовлення та отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.
Визначення термінів
 1. Публічна оферта (далі — «Оферта») — публічна пропозиція Продавця про укладання договору купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі — «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.
 2. Товар – об'єкт угоди сторін, розташований на сайті Продавця у розділах «МАК» та «Особистий кабінет» і включає в себе майстерні, книги та доступ до ексклюзивного контенту на сайті Продавця за допомогою Особистого кабінету. Термін надання доступу вказується в описі Товару.
 3. Послуга — об’єкт угоди сторін, розташований на сайті продавця у розділі «Послуги контент-маркетингу». Порядок надання Послуг Продавця Покупцеві відбувається поза цією Офертою та включає укладання письмової угоди.
 4. Сайт Продавця – персональний сайт Анастасії Калініної та проекту МАК, на якому розміщена інформація про товари та послуги та через який можна здійснити замовлення товарів і послуг.
 5. Особистий кабінет – розділ на сайті Продавця, створений для надання Покупцеві доступу до придбаних ним через сайт Продавця електронних товарів.
 6. Покупець або Клієнт – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Продавця.
 7. Продавець – Фізична особа-підприємець Федоренко Анастасія Олександрівна (код ЄДРПОУ: 3480702901), що діє відповідно до чинного законодавства України.
 8. Сторони — Продавець і Покупець.
 9. Акцепт — повне прийняття Покупцем/Клієнтом умов даного Договору.
 10. Письмова угода — договір, що укладається між Продавцем про надання Послуг відповідно до чинного законодавства України.
Предмет договору
 1. Продавець зобов’язується надати доступ Покупцю до Товару через Особистий кабінет після оплати Товару, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. 
 2. Надання доступу до Товарів відбувається через Особистий кабінет.
 3. Порядок надання Послуг Продавця Покупцеві відбувається поза цією Офертою та включає укладання письмової угоди.
 4. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Продавця за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

Оформлення замовлення Товарів та Послуг

 1. Покупець самостійно оформлює замовлення Товару на сайті Продавця через форму.
 2. Покупець залишає заявку на обговорення порядку надання Послуг через контактні форму на сайті Покупця або через електронну пошту, Телеграм-акаунт Анастасії Калініної або соцмережі, що вказані на сторінці «Контакти» на сайті Продавця.
 3. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
 4. Продавець має право відмовити у наданні Послуг у будь-який час та без пояснення причин, якщо не було укладено письмової угоди та Покупець не оплатив Послугу відповідно до письмової угоди.
 5. При оформленні замовлення на сайті Продавця Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:
 • прізвище та ім'я Покупця;
 • електронна пошта;
 • контактний телефон (за потреби)
6. Якщо будь-якій зі Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару на сайті

7. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Продавця.

8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти).
б) Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.
Ціна Товару та порядок оплати
 1. Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та вказуються на сайті Продавця. Усі ціни на Товари вказано на сайті в американских доларах із урахуванням ПДВ.
 2. Орієнтовні ціни на Послуги вказано на сайті Продавця. Точні ціни на Послуги ухвалюються Продавцем і Покупцем під час обговорення через електронную пошту,месенджери або будь-які інші способи зв’язку та фіксуються в письмовій угоді.
 3. Ціни на Товари та Послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку.
 4. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.
 5. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Продавця.
 6. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Послуги здійснюються через реквізити Продавця, що зазначені у письмовій угоді
Права та обов’язки Сторін
Продавець зобов’язаний:
 1. Надати Покупцеві доступ до Товару через Особистий кабінет у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.
 2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.
Продавець має право:
 1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та Послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Продавця. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
Покупець зобов'язується:
 1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору та цінами, запропонованими на сайті Продавця.
 2. Для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця та дозволяють надати доступ до Товару.
 3. Користуватись Товарами лише через Особистий кабінет.
 4. Погоджуватись, що завантажувати на будь-які пристрої, копіювати, красти, продавати матеріали із Особистого кабінету заборонено.
Відмова від Товару/Послуги та повернення грошей
 1. Якщо Продавець надає безкоштовний доступ Покупцеві до частини Товару з метою ознайомлення, то відмова від товару та повернення коштів не передбачено.
 2. Якщо безкоштовного доступу до частини Товару з метою ознайомлення Продавцем надано не було, Покупець має право відмовитись від Товару відповідно до умов, вказаних на веб-сторінках «МАК» і «Особистий кабінет» сайту Продавця.
 3. Порядок відмови від Послуг та повернення грошей визначається письмовою угодою між Покупцем і Продавцем.
Відповідальність Сторін
 1. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
 2. Покупець несе відповідальність за копіювання, зберігання та розповсюдження матеріалів із Особистого кабінету.
 3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.
 4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, серед який: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.
 • стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення;
 • була розголошена за згодою Користувача;
 • була отримана з третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту.
Конфіденційність і захист персональних даних
 1. Надаючи свої персональні дані на сайті Продавця під час оформлення Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
 2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
 3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.
Інші умови
 1. Цей договір укладено на території України та діє відповідно до чинного законодавства України. 
 2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України. 
 3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Про МАК
 • Про проєкт
 • Особистий кабінет
Підписатись на розсилку
© 2020 – 2022
lady.anastasiia.kalinina@gmail.com
Made on
Tilda