Мови
Етикет
Суспільство
Магія та духовність
Навчання та освіта
Політика конфіденційності
(актуальна від 02.02.2022)

Дія зазначенної Політики конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) розповсюджується на всю інформацію, яку може отримати Користувач під час використання сайту.


Нижче буде докладний офіційний текст Політики конфіденційності. Щоб прочитати основну інформацію простою людською мовою – натисніть тут.

Визначення термінів
У зазначеній Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
 1. "Адміністрація сайту Анастасії Калініної та проекту МАК" (далі – Адміністрація сайту) – уповноважені на управління сайтом співробітники, що діють від імені Анастасії Калініної та/або проекту МАК, що організовують та здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії чи операції, що здійснюються з персональними даними.
 2. "Персональні дані" - будь-яка інформація, що безпосередньо чи опосередковано стосується певної або визначеної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).
 3. "Обробка персональних даних" – будь-яка дія/операція або сукупність дій/операцій, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 4. "Конфіденційність персональних даних" – обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
 5. "Користувач" – особа, яка має доступ до сайту Анастасії Калініної та проекту МАК за допомогою мережі Інтернет та використовує вищезгаданий сайт.
 6. "Cookies" – невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і що зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.
Загальні положення
 1. Використання Користувачем сайту Анастасії Калініної та проекту МАК означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
 2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Анастасії Калініної.
 3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Анастасії Калініної та проекту МАК. Ми не контролюємо та не несемо відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Анастасії Калініної та проекту МАК.
 4. Адміністрація сайту не перевіряє справжність персональних даних, які надає Користувач сайту академії.
 5. Правові взаємини між Адміністрацією сайту та Користувачем регулюються чинним законодавством України (якщо Користувач – громадянин України) та чинним законодавством країн ЄС (якщо користувач – громадянин країни Євросоюзу).
Предмет політики конфіденційності
 1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання сайту Анастасії Калініної та проекту МАК щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, наданих Користувачем.
 2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційних та платіжних форм на сайті Анастасії Калініної та проекту МАК та можуть включати таку інформацію:
 • дані ідентифікації (ім'я та прізвище);
 • контактні дані (адреса електронної пошти/email та номери телефонів).
3. Під час використання сайту Користувач дає дозвіл Адміністрації сайту збирати, зберігати та обробляти всі передані ним на адресу сайту Анастасії Калініної та проекту МАК персональні дані, серед яких:
 • технічні дані (інтернет-протокол/IP-адреса, мова, тип і версію браузера, налаштування часового поясу та розташування).
 • дані про використання (cookies);
 • дані з маркетингу та комунікацій (зібрані за допомогою сервісів аналітики Google Analitycs).

4. Адміністрація сайту захищає дані, що автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ("піксель").

5. Вимикання Користувачем cookies може призвести до неможливості доступу до деяких сторінок сайту Анастасії Калініної та проекту МАК або до його некоректної роботи.

Цілі збору персональних даних користувачів

Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовуватись з метою:

 1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Анастасії Калініної та проекту МАК з метою оформлення заявки, використання послуг, доступу до продуктів проекту МАК та іншої платної інформації на сайті та/або укладання Договору про надання послуг з Анастасією Калініною та/або проектом МАК.
 2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів та особистого кабінету.
 3. Установка з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання сайту Анастасії Калініної та проекту МАК, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача.
 4. Підтвердження справжності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
 5. Створення облікового запису для доступу до продуктів проекту МАК та іншої платної інформації на сайті, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
 6. Повідомлення Користувача сайту Анастасії Калініної та проекту МАК про стан Заявки.
 7. Оброблення та отримання платежів.
 8. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням сайту Анастасії Калініної та проекту МАК.
 9. Надання Користувачеві спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилку новин та інших відомостей від імені Адміністрації сайту та від імені особисто Анастасії Калініної.
Способи та терміни обробки персональних даних
 1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних із використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
 2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку виключно з метою виконання заявки Користувача, оформленого на сайті Анастасії Калініної та проекту МАК.
 3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади лише на підставах та порядку, встановленому законодавством України та країн ЄС.
 4. У разі втрати або розголошення персональних даних, Адміністрація сайту інформує Користувача про це.
 5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
 6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
Обов'язки сторін

Користувач зобов'язаний:

 1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для використання сайту Анастасії Калініної та проекту МАК.
 2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані при зміні цієї інформації.

Адміністрація сайту зобов'язана:

 1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у розділі "Цілі збору персональних даних користувачів" цієї Політики конфіденційності.
 2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком пунктів 2 та 3 розділу "Способи та терміни передачі персональних даних" Політики конфіденційності.
 3. Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до порядку, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
 4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
Відповідальність сторін
 1. Адміністрація сайту, яка не виконала своїх зобов'язань, несе відповідальність за документально підтверджену шкоду, завдану Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних згідно із законодавством України, за винятком випадків, передбачених у пунктах 2 та 3 розділу "Способи та терміни обробки персональної інформації", а також пункту 2 розділу "Відповідальність сторін" цієї Політики Конфіденційності.
 2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:
 • стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення;
 • була розголошена за згодою Користувача;
 • була отримана з третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту.
Додаткові умови
 1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.
 2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті Анастасії Калініної та проекту МАК, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
 3. Всі питання та пропозиції щодо цієї Політики конфіденційності просимо повідомляти на персональну електронну пошту Анастасії Калініної: lady.anastasiia.kalinina@gmail.com
Про МАК
 • Про проєкт
 • Особистий кабінет
Підписатись на розсилку
© 2020 – 2022
lady.anastasiia.kalinina@gmail.com
Made on
Tilda